Kancelaria Finansowa Clear Sp. z o.o.

ul. Głogowska 12
01-743 Warszawa

tel.   (22) 633 00 22

e-mail: info@kancelariaclear.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435055, REGON: 146315621, NIP: 5252538291.

Nr konta: 02 1030 0019 0109 8530 0045 1622