Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny inaczej nazywany kredytem mieszkaniowym to kredyt udzielany przez banki na konkretny cel - zakup lub modernizacja nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest zdecydowanie tańszy niż kredyt gotówkowy a udzielany jest na dłuższy okres, zazwyczaj do 30 lat.

Dlaczego kredyt hipoteczny jest tańszy niż gotówkowy?

Odpowiedź jest prosta. Bank ponosi mniejsze ryzyko niż w przypadku udzielenia kredytu gotówkowego. Udzielając kredytu hipotecznego zabezpiecza się on na wypadek braku spłaty wpisem hipoteki do Księgi Wieczystej. Instrument ten umożliwia sprzedaż nieruchomości przez bank i uregulowanie zobowiązania kredytowego. 

Od czego zacząć?

Od znalezienia konkretnej nieruchomości. Aby bank mógł wydać ostateczną decyzję kredytową musi sprawdzić nieruchomość pod kątem prawnym i technicznym. Kiedy wybrana jest już nieruchomość spisywane są wnioski kredytowe, zazwyczaj do kilku banków i załączane są niezbędne dokumenty (np. zaświadczenie o wysokości dochodów czy umowa przedwstępna). Komplet dokumentów wysyłany jest do działu analiz gdzie przeprowadzana jest wieloetapowa analiza.

Jak wygląda proces kredytowy?

Proces kredytowy składa się z kilku etapów. Na początku sprawdzana jest kompletność wniosku. Gdy brakuje istotnych dokumentów bank zwraca się z prośbą o ich uzupełnienie. Następnie, w zależności od banku przeprowadzane są kolejno analizy - prawna, techniczna i finansowa.

Analiza prawna sprawdza dokumenty pod kątem prawnym, szuka zagrożeń, które mogłyby działać na niekorzyść banku w przypadku procesu sądowego.

Analiza techniczna skupia się na nieruchomości. Sprawdza jej stan techniczny, poprawność dokumentacji nieruchomości a na ich podstawie wydaje decyzję czy bank jest zainteresowany zabezpieczeniem się na danej nieruchomości. Zdarzają się sytuacje, że bank nie chce się zabezpieczyć na konkretnej nieruchomości. Ma to miejsce zazwyczaj gdy nieruchomość jest w złym stanie technicznym, nie ma dostępu do mediów lub jest nieruchomością letniskową.

Analiza finansowa przeprowadzana jest zazwyczaj na końcu. Bada ona dokumenty dotyczące źródeł dochodów. Sprawdza czy jest zdolność kredytowa na wnioskowaną kwotę, weryfikuje wnioskodawców w dostępnych bazach (np. BIK, BR, KRD) sprawdzając czy nie ma w nich negatywnych wpisów. Analiza finansowa opiera się w dużej mierze na wytycznych narzuconych przez Komisję Nadzoru Finansowego w tzw. Rekomendacjach.

Po przejściu przez wyżej wymienione etapy procesu kredytowego i otrzymaniu cząstkowych pozytywnych decyzji, wydawana jest decyzja ostateczna. Jest ona wiążąca dla banku. Inaczej mówiąc, po spełnieniu warunków w niej zawartych i pozytywnej ich weryfikacji, bank jest zobowiązany uruchomić kredyt.

Należy zwrócić uwagę, że nie wystarczy sama zdolność kredytowa aby otrzymać kredyt hipoteczny. Na ostateczną decyzję składa się wiele elementów, które muszą być pozytywnie rozpatrzone przez bank aby udzielił finansowania.

Kiedy już dostaniemy pozytywne decyzje kredytowe z kilku banków, przeanalizujemy wszystkie szczegóły i wybierzemy bank, z którym chcemy współpracować należy podpisać z bankiem umowę kredytową. Umowa kredytowa to ważny dokument i należy ją dokładnie przeanalizować. W niej zawarte są wszystkie ustalenia i warunki, które kredytobiorca musi spełnić. Warto skorzystać z usług profesjonalisty (prawnika, doświadczonego doradcy kredytowego), który wie na co zwrócić uwagę, zweryfikuje ją  i pomoże wskazać ważne punkty w umowie.

Ostatnim etapem po podpisaniu umowy kredytowej jest spełnienie warunków aby bank mógł uruchomić kredyt. Zazwyczaj w tym czasie należy podpisać akt notarialny, ubezpieczyć nieruchomość i dostarczyć inne wymagane dokumenty. Po ich dostarczeniu bank w ciągu 1-2 dni roboczych uruchamia środki i tym samym umowa kredytowa wchodzi w życie. 

Po przejściu przez cały proces kredytowy, który średnio trwa 3-4 tygodnie i stając się właścicielem wymarzonej nieruchomości należy pamiętać, że często jesteśmy zobligowani spełnić kolejne warunki po uruchomieniu kredytu.  Przykładowo bank może żądać dostarczenia potwierdzenia wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości lub udokumentowania zakończenia prac remontowych. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym lub zadzwoń 508 958 405